Lån penger og betal for dine drømmekunstverk

Du har sikkert lest mange advarsler mot å opprette et forbrukslån på dagen, men et forbrukslån kan faktisk være en god ting hvis det

Kunstformidling – på hvem sine premisser?

Som dette nettstedet viser distribueres og formidles kunst via ganske mange ulike kanaler hvilket innebærer at det er mange andre aktører enn bare kunstneren

Kunstklubber og -foreninger.

På denne siden har vi diskutert ulike måter å distribuere og formidle kunst på. Naturlige distributører er kunstnerne selv, mellommenn som gallerier, kafeer og

Hvem har interesse av å eksponere kunst?

Jo det er naturligvis først og fremst kunstnerne selv og alle de som har en kommersiell interesse i at kunst eksponeres. Med andre ord

Gatekunstneren møter folk der de ferdes

Den store fordelen ved å eksponere sin kunst for et uforberedt publikum i det offentlige rom er at man møter så mange mennesker at

Eksponering i det offentlige rom

Den som stiller ut sin kunst i gallerier eller museer vil møte et forberedt publikum som har oppmerksomheten rettet mot nettopp det å ta

Kunstnereide gallerier blir stadig vanligere

Det å selge sin kunst via ordinære gallerier kan være ganske kostbart. For kostbart vil mange kunstnere ofte tenke, men da har de nok

Galleriene som utstillingsvindu

Galleriene har på mange måter den samme funksjonen for kunstnere som forlagene har for forfatterne. Deres oppgave er å bygge bro mellom kunstnerne og

Nettverk er alltid viktig

Kunstnere kan mindre enn noen annen virke i en lukket boble dersom de ønsker å nå ut til andre mennesker med sin kunst. Ikke