Hvordan kan du finansiere dine drømmemalerier?

Når du låner penger for å kjøpe noe som vil stige i verdi, kalles det å investere. Så hva er forskjellen på å investere

Berømte malerier av norske kunstnere

Malerkunsten har fortryllet og forbløffet menneskeheten gjennom flere århundrer. I Norge kom allikevel kulturlivet noe sent i gang, ettersom landet ble styrt fra København

Lån penger og betal for dine drømmekunstverk

Du har sikkert lest mange advarsler mot å opprette et forbrukslån på dagen, men et forbrukslån kan faktisk være en god ting hvis det

Kunstformidling – på hvem sine premisser?

Som dette nettstedet viser distribueres og formidles kunst via ganske mange ulike kanaler hvilket innebærer at det er mange andre aktører enn bare kunstneren

Kunstklubber og -foreninger.

På denne siden har vi diskutert ulike måter å distribuere og formidle kunst på. Naturlige distributører er kunstnerne selv, mellommenn som gallerier, kafeer og

Hvem har interesse av å eksponere kunst?

Jo det er naturligvis først og fremst kunstnerne selv og alle de som har en kommersiell interesse i at kunst eksponeres. Med andre ord

Gatekunstneren møter folk der de ferdes

Den store fordelen ved å eksponere sin kunst for et uforberedt publikum i det offentlige rom er at man møter så mange mennesker at

Eksponering i det offentlige rom

Den som stiller ut sin kunst i gallerier eller museer vil møte et forberedt publikum som har oppmerksomheten rettet mot nettopp det å ta

Kunstnereide gallerier blir stadig vanligere

Det å selge sin kunst via ordinære gallerier kan være ganske kostbart. For kostbart vil mange kunstnere ofte tenke, men da har de nok

Galleriene som utstillingsvindu

Galleriene har på mange måter den samme funksjonen for kunstnere som forlagene har for forfatterne. Deres oppgave er å bygge bro mellom kunstnerne og