Berømte malerier av norske kunstnere

Malerkunsten har fortryllet og forbløffet menneskeheten gjennom flere århundrer. I Norge kom allikevel kulturlivet noe sent i gang, ettersom landet ble styrt fra København fram til 1814, noe som førte til en ganske beskjeden kulturscene. Etter befrielsen fra danskekongens åk opplevde nasjonalromantikken en stor oppblomstring i Norge, og flere kunstnere oppnådde stor popularitet på 1800-tallet. Malerier og forfatterskap ble nemlig en god måte å uttrykke nasjonalisme på, ettersom landet ufrivillig ble kastet inn i en union med Sverige. Senere på 1900-tallet dukket det opp flere malere og kunstnere som førte denne arven videre.

Edward Munchs skrik

Munch er kanskje den maleren som er mest kjent utenfor Norges grenser. Han ble født på Løten i 1863, og bestemte seg for å studere matematikk i Kristiania. Den unge Munch fattet allikevel raskt en interesse for maling, og han deltok på sin første utstilling i 1883. Deretter bodde han i både Paris og Berlin, hvor han malte «Skrik» i 1893, og han kom også med en senere versjon i 1910. Dette har blitt Norges mest kjente maleri og er verdt flere millioner kroner. Dette har også ført til en rekke tyveriforsøk, men originalbildet har alltid kommet til rette.

Kontroversielle Odd Nerdrum

I moderne tid er det sannsynligvis omstridte Odd Nerdrum som har gjort seg mest bemerket for kunstverkene sine. Tilhengere av reinkarnasjon finner muligens et poeng i at Nerdrum ble født i 1944, som også var året da Munch døde. Nerdrum betegner seg om kitsch-maler og har flere ganger sørget for debatt i mediene. Det legendariske selvportrettet av sin egen manndom huskes nok godt av de fleste, mens «Skyen» fra 1985 kanskje er hans viktigste verk. De siste årene har Nerdrum vært i klammeri med skattemyndighetene, noe som kulminerte med dommene for skattesvik i 2011 og 2014.