Eksponering i det offentlige rom

Den som stiller ut sin kunst i gallerier eller museer vil møte et forberedt publikum som har oppmerksomheten rettet mot nettopp det å ta inn og vurdere kunst. Det sier seg selv at sannsynligheten for å selge til en slik person er betydelig høyere enn for å selge til en tilfeldig forbipasserende. Derfor betaler man også galleriet for å bringe potensielle kjøpere «til torg».

Kunst på kafeer

På alle andre steder møter man et uforberedt publikum. På den annen side møter man ofte veldig mange flere mennesker slik at sjansen for å møte en kjøper øker på den måten. Og det er nok nettopp det som gjør at mange kunstnere velger å eksponere sin kunst i miljøer der kunst og kunstopplevelse ikke er det sentrale. Som fo1024px-Legacy_Art_Gallery_and_Cafe_Interior_Shot_Coast_Art_Trustr eksempel på kafeer eller i butikker. Kombinasjonen kunstutstilling og kafé har jo blitt veldig vanlig mange steder. Og samarbeidet er forståelig. Kaféeieren ønsker å ha noe spennende på veggene og samtidig kunne tilby sine gjester noe mer enn bare kaffe og kaker, mens kunstneren ser en mulighet til å få en eksponering hun ellers måtte betale dyrt for. Videre ser kaféeieren en mulighet til å tjene noen ekstra kroner gjennom å kunne ta en viss provisjon, men kunstneren på sin side ser fordelen i at kafeens provisjon som regel er betydelig lavere enn galleriets. Det faktum at man stadig ser flere slike samarbeid, kan ikke bety annet enn at det fungerer bra.

Temporære utstillinger i det offentlige rom

Det er mye av den samme logikken som ligger bak når kunstnere og offentlige institusjoner samarbeider om temporære utstillinger i venterom, resepsjoner og andre steder der mange ferdes og der en god del av dem har tid til og er åpne for å ta inn kunstneriske uttrykk. I disse eksemplene er nok det kommersielle aspektet mindre ettersom det nok ikke foregår direkte salg. Eksponeringen vil i alle fall være langsiktig positivt for kunstneren.