Formidling og distribusjon av bildende kunst

Dette nettstedet har som formål å gi leseren et innblikk i hvordan bildende og fotografisk kunst distribueres og formidles. For en kunstner har det å skape kunstverket en verdi i seg, men verdien vil The_painter_Zoro_Mettini_2001normalt øke både økonomisk og på det menneskelige, kunstneriske plan om man kan dele kunstverket med andre. Da oppstår umiddelbart spørsmålet om hvordan klarer man å gjøre sine kunstverk synlige for andre mennesker og først og fremst andre mennesker som med størst sannsynlighet vil synes om kunstverket. Ens målgruppe vil man si på et mer kommersielt språk.

Ambisjonen

Svarene på det spørsmålet er mange og her er ambisjonen å berøre, beskrive og diskutere noen av dem. Fremstillingen kommer ikke til å være fullstendig. I alle fall ikke fra begynnelsen av, men alle som måtte komme innom er velkommen til å komme med synspunkter, kommentarer og tillegg som kan være med på å gjøre nettstedet mer komplett og dermed også mer nyttig for brukerne.

Det skapes mye vakker kunst. Mye av den kommer aldri lenger enn til kunstnerens atelier. Av ulike grunner. Kanskje fordi kunstneren selv ikke ønsker å dele det med andre fordi det bli for privat eller fordi hun eller han ikke selv er tilfreds med kvaliteten og ikke vil stå for det rent kunstnerisk. Men som oftest er det nok rett og slett fordi kunstneren ikke har den innsikten eller de ressursene som trengs for å få den eksponert for det rette publikumet. Veldig ofte dreier det som om å ha det riktige nettverket for kunstnere mindre enn noen kan virke i en lukket boble.