Hvem har interesse av å eksponere kunst?

Jo det er naturligvis først og fremst kunstnerne selv og alle de som har en kommersiell interesse i at kunst eksponeres. Med andre ord gallerier og museer. Men også andre føler et ansvar for å formidle kunst i sine ulike former også uten kommersielle drivkrefter. Det vil for eksempel kunne være offentlige institusjoner som bistår mer eller mindre direkte gjennom å gi lokale kunstnere tilgang til sine vegger og åpne rom. Dette vil være institusjoner som har helt andre primæroppgaver i samfunnet enn å formidle kunst. Men så har man også offentlige institusjoner hvis primære oppgave nettopp er å formidle kunst til et så bredt publikum som mulig. Og kanskje ikke hvilken som helst kunst, men gjerne kunst fra en viss region.

Ambassade for kunst

Et godt eksempel på dette er den svenske landsdelen Norrbotten som etablerte et organ som de kalte «Resurscentrum för konst» hvis oppgave det var å eksponere region4040154_edae44a7ens kunst både i og utenfor regionen. Vedkommende som ledet dette prosjektet fikk den gode idé å etablere det han kalte Norrbottens ambassade for kunst i Stockholm. Ambassaden var naturligvis av midlertidig karakter og besto i en utstilling av ti kunstneres verk fra regionen i et telt midt i sentrale Stockholms Kungträdgården. Initiativet ble møtt med stor interesse i kunstverdenen og i media og prosjektlederen oppnådde med andre ord det som var formålet med «ambassaden», nemlig å øke kunnskapen om og interessen for Norrbottensk kunst.

Et offentlig ansvar

Å eksponere kunst er med andre ord også et offentlig ansvar, ikke bare kunstneres. Ikke bare for å hjelpe kunstnere med å trenge gjennom, men først og fremst for å gjøre publikums vei til kunst og kunstopplevelse så kort som mulig. Dette som en erkjennelse av kunstens potensial og betydning for allmennheten i seg selv og for utvikling og forståelse for den verden vi lever i.