Kunstklubber og -foreninger.

På denne siden har vi diskutert ulike måter å distribuere og formidle kunst på. Naturlige distributører er kunstnerne selv, mellommenn som gallerier, kafeer og liknende, samt det offentlige i sine ulike roller i samfunnet. Men så langt har fokus ennå ikke vært på brukerne selv. Det vil si de kunstinteresserte selv. Gjennom å etablere kunstklubber og -foreninger er jo også de viktige distributører. Og i motsetning til de andre formene skjer deres distribusjon helt og holdent på deres egne premisser.

Kunstklubber

På mange arbeidsplasser og lokalsamfunn har privatpersoner gått sammen om å danne kunstklubber. Formålet er normalt å utvikle medlemmenes kunnskaper om og interesse for kunsten. Man inviterer ofte inn kunstnere for fore640px-HK_Post_70_Art_Exhibition_Kan_Tai_Keung_靳埭強_-_Sheung_Wan_上環_太平山街_Tai_Ping_Shan_Street_Haji_Gallery_Mar-2012_visitors_03drag og samtale, man arrangerer turer, kurser og temakvelder, men man bruker også gjerne kontingenten til å kjøpe kunst som man enten stiller ut i egne lokaler eller som man selger videre til medlemmene. Eller først det ene og så det andre. Eller som det lenge var veldig populært å gjøre: I stedet for å videreselge kunsten loddet man den ut blant klubbens medlemmer. Slike kunstlotteri skal det visstnok ha blitt mindre av de siste årene uten at det er lett å se hva som kan ha foranlediget en slik endring.

Kunstforeninger

En typisk kunstklubb har et begrenset antall medlemmer og består gjerne av medlemmer som også har noe annet til felles enn kunstinteressen. Kanskje jobber de sammen, er gamle studiekamerater eller rett og slett bor i samme nabolag. I kunstforeninger er det gjerne annerledes. Der er det kunstinteressen som fører folk i alle aldre, yrker, kjønn og bosted sammen. De har derfor et større medlemstall og således også en viss organisasjon. Formålet vil imidlertid gjerne være det samme som klubbenes, men virkemidlene kan bli flere og annerledes. Først og fremst ved at slike foreninger gjerne har et eget lokale dit de kan invitere kunstnere til å stille ut.